Powiat Sieradzki

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Protokoły sesji Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji 2010-2014
Protokoły sesji Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych IV kadencji 2010-2014
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych V kadencji 2014-2018
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2008
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2009
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2010
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji 2010-2014
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018
Rejestr projektów uchwał zarządu 2008
Rejestr projektów uchwał zarządu 2009
Rejestr projektów uchwał zarządu 2010
Rejestr projektów uchwał zarządu IV kadencji 2010-2014
Rejestr projektów uchwał zarządu V kadencji 2014-2018
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 1998
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2002
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2003
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2004
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2005
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2006
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2007
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2008
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2009
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2010
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji 2010-2014
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018
Rejestr uchwał zarządu 2002
Rejestr uchwał zarządu 2003
Rejestr uchwał zarządu 2004
Rejestr uchwał zarządu 2005
Rejestr uchwał zarządu 2006
Rejestr uchwał zarządu 2007
Rejestr uchwał zarządu 2008
Rejestr uchwał zarządu 2009
Rejestr uchwał zarządu 2010
Rejestr uchwał zarządu IV kadencji 2010-2014
Rejestr uchwał zarządu V kadencji 2014-2018
Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu Sieradzkiego
Rejestr Zarządzeń Starosty Sieradzkiego
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Oświadczenia majątkowe - pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe - Radni
Petycje mieszkańców i innych podmiotów kierowane do Rady Powiatu
Protokoły Posiedzeń Zarządu IV kadencji 2010-2014
Protokoły Posiedzeń Zarządu V kadencji 2014-2018
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
Rejestr: Książka Kontroli
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji 2010-2014
Rejestr wniosków zgłoszeń z projektem na budowę
Sprawozdania i informacje przyjęte przez Radę Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018
Sprawozdania z wykonania budżetu.
Powiat Sieradzki

98-200 Sieradz pl. Plac Wojewódzki 3
Telefon: +48 43 822-05-01 - 05 Faks: +48 43 822-78-61
E-Mail: starosta.esi@powiatypolskie.pl
WWW: http://www.powiat-sieradz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: pzsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /pzsieradz/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 35.52"N, 18° 44' 0.15"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
O2017-12-182018-01-09Budowa boiska trawiastego, bieżni lekkoatletycznej i bieżni do skoków w dal przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 5 w Sieradzu

Załącznik Specyfikacja.pdf (371,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik Ogłoszenie.pdf (5 443,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik OPIS -boisko.pdf (210,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik OPIS sanitarna.pdf (105,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik Przedmair Boiska + bieżnia.pdf (258,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik PRZEDMIAR KANAL. DESZCZOWA.pdf (65,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik RYS A-0 boisko.pdf (8 526,6 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik RYS A-01.pdf (7 361,8 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik RYS A-1.pdf (1 495,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik RYS A-2.pdf (751,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik RYS A-3.pdf (976,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik RYS A-4.pdf (1 100,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik RYS A-5.pdf (378,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik Rys. nr 1 pl-zag-sanitarna.pdf (7 006,8 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik Rys. nr 3 schemat wpustu.pdf (168,6 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik STWiOR.pdf (917,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:16:12
Załącznik Wyjasnienie na zapytanie do SIWZ.pdf (1 296,5 KB)
Data publikacji: 2018-01-04 10:20:54
Załącznik Ogłoszenie informujące.pdf (288,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 11:21:40
Załącznik Ogłoszenie po przetargu.pdf (529,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-18 13:06:16
Załącznik Informacja z dnia 25.01.2018 r..pdf (186,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 15:06:53
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 865
O2017-12-202018-01-03Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w celu przywrócenia stanu prawnego ze scalenia granic działki ewidencyjnej nr 123 położonej w obrębie 22 miasta Sieradza z działkami sąsiednimi oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych

Załącznik Ogłoszenie.pdf (4 879,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-20 13:19:24
Załącznik Specyfikacja-aktualizacja.pdf (248,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-20 13:19:24
Załącznik Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf (64,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-20 13:19:24
Załącznik Ogłoszenie informujące.pdf (274,5 KB)
Data publikacji: 2018-01-03 11:37:29
Załącznik Ogłoszenie po przetargu.pdf (352,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 11:24:42
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 174
U2017-12-112017-12-20Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w celu przywrócenia stanu prawnego ze scalenia granic działki ewidencyjnej nr 123 położonej w obrębie 22 miasta Sieradza z działkami sąsiednimi oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych

Załącznik Specyfikacja.pdf (248,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-11 13:19:42
Załącznik Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf (64,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-11 13:19:42
Załącznik Ogłoszenie.pdf (4 585,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-11 13:19:42
Załącznik Unieważnienie.pdf (294,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-20 10:56:19
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 166
O2017-11-242017-12-04ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Powiatu Sieradzkiego i jednostek organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załącznik Ogłoszenie.pdf (101,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 kryt. .pdf (163,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia.pdf (48,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 2 kryt. .pdf (69,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.pdf (53,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (71,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 5 do SIWZ - wzór Umowy 2 kryt. .pdf (97,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (71,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf (62,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom.pdf (48,9 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD.pdf (54,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo zał. nr 1 do Umowy .pdf (52,9 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o wysokości obrotu w roku 2016.pdf (57,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:30:58
Załącznik Wyjaśnienia na zapytanie.pdf (2 679,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 11:26:56
Załącznik Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o wysokości obrotu w roku 2016 - Kopia.pdf (50,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 11:27:07
Załącznik Sprostowanie do wyjaśnień.pdf (262,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 12:28:56
Załącznik Uszczegółowienie wyjaśnień.pdf (319,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:21:49
Załącznik Ogłoszenie informujące.pdf (305,8 KB)
Data publikacji: 2017-12-04 10:49:24
Załącznik Ogłoszenie po przetargu.pdf (562,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-12 10:03:26
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 570
O2017-10-092017-10-17Zakup autobusu osobowego 22+1 do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Załącznik OGŁOSZENIE.pdf (4 510,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 14:27:24
Załącznik SPECYFIKACJA.pdf (268,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 14:27:24
Załącznik Ogłoszenie informujące.pdf (245,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-17 11:30:55
Załącznik Ogłoszenie po przetargu.pdf (528,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 14:29:20
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 194
O2017-08-082017-09-13Bankowa obsługa budżetu Powiatu Sieradzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

Załącznik Ogłoszenie.pdf (5 602,6 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 15:06:16
Załącznik Załącznik Nr1 do SIWZ.pdf (56,4 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 15:06:16
Załącznik Specyfikacja.pdf (206,8 KB)
Data publikacji: 2017-08-10 09:12:05
Załącznik Wyjaśnienie na 1 zapytanie do SIWZ.pdf (1 425,6 KB)
Data publikacji: 2017-08-28 11:08:02
Załącznik Wyjaśnienie na 2 zapytanie do SIWZ.pdf (586,6 KB)
Data publikacji: 2017-08-28 11:08:09
Załącznik Ogłoszenie informujące.pdf (511,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 14:47:56
Załącznik Ogłoszenie po przetargu.pdf (730,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-15 12:20:57
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 421
O2017-08-082017-09-13Udzielenie kredytu długoterminowego w roku 2017

Załącznik Ogłoszenie.pdf (5 041,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 14:15:44
Załącznik Zal nr 1 do SIWZ JEDZ.pdf (195,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 14:15:44
Załącznik Załącznik Nr 2 do SIWZ.pdf (56,3 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 14:15:44
Załącznik plik 2017080810573900.pdf (236,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 14:32:26
Załącznik plik 2017080810575900.pdf (264,8 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 14:32:26
Załącznik plik 2017080810581400.pdf (412,4 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 14:32:26
Załącznik plik 2017080810590500.pdf (778,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-08 14:32:26
Załącznik Specyfikacja-Kredyt w 2017 r..pdf (186,4 KB)
Data publikacji: 2017-08-10 09:09:01
Załącznik Ogłoszenie informujące.pdf (275,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 11:38:27
Załącznik Ogłoszenie po przetargu.pdf (501,7 KB)
Data publikacji: 2017-09-15 12:04:10
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 643
U2017-07-282017-08-17Budowa boiska trawiastego, bieżni lekkoatletycznej i bieżni do skoków w dal przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 5 w Sieradzu

Załącznik OPIS .pdf (213,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik PRZEDMIAR ROBÓT Budowa Boisk przy ul Piłsudskie.pdf (151,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik RYS A-0.pdf (8 549,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik RYS A-01.pdf (7 361,8 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik RYS A-1.pdf (1 495,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik RYS A-2.pdf (751,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik RYS A-3.pdf (976,9 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik RYS A-4.pdf (1 100,4 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik RYS A-5.pdf (378,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik STWiOR.pdf (917,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik 01.pdf (276,8 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik Opinia geotechniczna-Sieradz-ZSP-boisko-2014.pdf (760,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik Zal.01.pdf (1 062,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik Zal.02.pdf (861,6 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik Zal.04.pdf (835,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik Zal.05.pdf (279,9 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:08:53
Załącznik Specyfikacja.pdf (641,6 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:10:22
Załącznik Ogłoszenie.pdf (4 755,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:13:26
Załącznik Wyjaśnienia na zapytanie do SIWZ.pdf (1 773,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-14 11:42:40
Załącznik Modyfikacja SIWZ.pdf (249,1 KB)
Data publikacji: 2017-08-14 11:42:46
Załącznik Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf (252,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-17 11:18:20
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1483
O2017-07-182017-07-27Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 114 położonej w obrębie Kalinowa gmina Błaszki

Załącznik Ogłoszenie.pdf (3 762,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 12:08:54
Załącznik Specyfikacja-Kalinowa.pdf (247,4 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 12:08:54
Załącznik Załącznik Nr 1.pdf (64,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 12:08:54
Załącznik Ogłoszenie informujące 27.07.2017.pdf (237,9 KB)
Data publikacji: 2017-07-27 11:35:17
Załącznik Ogłoszenie po przetargu.pdf (344,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-31 10:55:20
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 229
U2017-07-102017-07-18Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 114 położonej w obrębie Kalinowa gmina Błaszki

Załącznik Ogłoszenie.pdf (3 782,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 12:11:25
Załącznik Specyfikacja-Kalinowa.pdf (247,4 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 12:11:25
Załącznik Załącznik Nr 2.pdf (64,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 12:11:25
Załącznik Unieważnienie postępowania.pdf (252,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 10:40:11
Sieradz Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 176

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij