Powiat Sieradzki

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Protokoły sesji Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji 2010-2014
Protokoły sesji Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018
Protokoły sesji Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych IV kadencji 2010-2014
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych V kadencji 2014-2018
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych VI kadencji 2018-2023
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2008
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2009
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2010
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji 2010-2014
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018
Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023
Rejestr projektów uchwał zarządu 2008
Rejestr projektów uchwał zarządu 2009
Rejestr projektów uchwał zarządu 2010
Rejestr projektów uchwał zarządu IV kadencji 2010-2014
Rejestr projektów uchwał zarządu V kadencji 2014-2018
Rejestr projektów uchwał zarządu VI kadencji 2018-2023
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 1998
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2002
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2003
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2004
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2005
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2006
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2007
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2008
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2009
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego 2010
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji 2010-2014
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018
Rejestr uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023
Rejestr uchwał zarządu 2002
Rejestr uchwał zarządu 2003
Rejestr uchwał zarządu 2004
Rejestr uchwał zarządu 2005
Rejestr uchwał zarządu 2006
Rejestr uchwał zarządu 2007
Rejestr uchwał zarządu 2008
Rejestr uchwał zarządu 2009
Rejestr uchwał zarządu 2010
Rejestr uchwał zarządu IV kadencji 2010-2014
Rejestr uchwał zarządu V kadencji 2014-2018
Rejestr uchwał zarządu VI kadencji 2018-2023
Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu Sieradzkiego
Rejestr Zarządzeń Starosty Sieradzkiego
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Oświadczenia majątkowe - pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe - Radni
Petycje mieszkańców i innych podmiotów kierowane do Rady Powiatu
Protokoły Posiedzeń Zarządu IV kadencji 2010-2014
Protokoły Posiedzeń Zarządu V kadencji 2014-2018
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
Rejestr: Książka Kontroli
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji 2010-2014
Rejestr wniosków zgłoszeń z projektem na budowę
Sprawozdania i informacje przyjęte przez Radę Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018
Sprawozdania i informacje przyjęte przez Radę Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023
Sprawozdania z wykonania budżetu.
Powiat Sieradzki

98-200 Sieradz pl. Plac Wojewódzki 3
Telefon: +48 43 822-05-01 - 05 Faks: +48 43 822-78-61
E-Mail: starosta.esi@powiatypolskie.pl
WWW: http://www.powiat-sieradz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: pzsieradz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /pzsieradz/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 35' 35.52"N, 18° 44' 0.15"E  



Struktura (spis komórek organizacyjnych) urzędu
Symbol Nazwa wydziału Sprawy Dokumenty
BR Biuro Rady Powiatu Sieradzkiego
146818
1275
CZ Członek Zarządu zatrudniony na podstawie wyboru
0
0
GP Geolog Powiatowy
35
10
PO Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1
0
P.Rz.K. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
171
1
WO.III Referat Administracyjno-Gospodarczy
1448
18
PR.II Referat do spraw Zamówień Publicznych i Planowania Inwestycji w Wydziale Funduszy Europejskich, Promocji i Rozwoju
26412
74
KT.I Referat ds. rejestracji
227
157
PR.I Referat Funduszy Europejskich i Promocji w Wydziale Funduszy Europejskich, Promocji i Rozwoju
0
0
GK.I Referat Geodezji, Kartografii, Katastru
96
97
GK.II Referat Gospodarki Nieruchomościami
574
88
WO.I Referat Organizacyjny
10628
107
KT.II Referat praw jazdy
0
0
WO.II Referat Spraw Obywatelskich
2336
12
WO.IV Referat Spraw Społecznych
127
18
SEK Sekretarz Powiatu Sieradzkiego
0
0
SkPS Skarbnik Powiatu Sieradzkiego
0
0
AW Stanowisko ds. audytu wewnętrznego i kontroli
9
0
SODO Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
0
0
SPS Starosta Powiatu Sieradzkiego
0
0
WPS Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego
0
0
AB Wydział Architektury i Budownictwa
9699183
52
FN Wydział Finansów i Budżetu
237292822
16227
PR Wydział Funduszy Europejskich, Promocji i Rozwoju
23839
12
GK Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
8051676
538
KT Wydział Komunikacji i Transportu
2160
24
WO Wydział Organizacyjny
1369184
86871
OS Wydział Oświaty
173
3
RS Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5436130
5093
ZP Zarząd Powiatu
0
0
ZR Zespół Radców Prawnych
0
0

Legenda:
Sprawy załatwione Sprawy w toku realizacji
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij